top of page

Just B Whole Body We Group

Public·14 members
Christian Davis
Christian Davis

Auksinis Protas Knyga Pdf 59


Atsiradęs iš gilios krikščioniškos patirties, Kelias siekia paskatinti mylėti Dievą ir gyventi Dievu. Todėl knyga skirta skaitytojui, kuris trokšta dvasinio peno. Sklaidantysis knygos puslapius kitokia intencija iškreiptų jos prasmę, žvelgdamas į ją svetima autoriui dvasia ir intencija. Kad Kelio skaitymas būtų naudingas, reikia bent minimalaus tikėjimo žmogaus gebėjimu atsigręžti į dvasios gyvenimą.
auksinis protas knyga pdf 59


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page